ΣΧΟΛH ΚΩΦΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 22305422, 22305425
Τηλεομοιότυπο: 22305423
Μενού

ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ

Στην ενότητα αυτή θα φιλοξενείται υλικό που στόχο θα έχει τη διαφώτιση για θέματα κώφωσης

Ένταξη των ατόμων με απώλεια ακοής στην αγορά εργασίας

 

Συμβουλές Επικοινωνίας με Κωφά Άτομα

Αποδομώντας τους μύθους για τη κώφωση - Ι

Αποδομώντας τους μύθους για τη κώφωση - ΙI

Αποδομώντας τους μύθους για τη κώφωση - III

Ηχηρή η Φωνή της Σιωπής μου
Ένα πορτρέτο της κωφής ποιήτριας Θέκλας Νεοκλέους

"Τα γράμματα τα φτερωτά"
Τραγούδι σε στίχους Π. Κουζάλη και μουσική Κ. Κακογιάννη γραμμένο με την ευκαιρία των 70χρονων της Σχολής Κωφών