ΣΧΟΛH ΚΩΦΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 22305422, 22305425
Τηλεομοιότυπο: 22305423
Μενού

Υπηρεσίες

Ακουολογία – Ακουολογικό Κέντρο Σχολής Κωφών – Κοχλιακά Εμφυτεύματα

Η Εκπαιδευτική Ακουολόγος της Σχολής μας αναλαμβάνει να εξετάσει την ακοή παιδιών ηλικίας 0-18 ετών, να την αξιολογήσει και να συμβουλεύσει για τη σωστή αντιμετώπιση και διαχείριση του προβλήματος ακοής του παιδιού. Επίσης, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να ετοιμάσει γραπτή αναφορά προς τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και να επισκεφθεί σχολεία, όπου εντάσσονται πιαδιά με απώλεια ακοής.     περισσότερα…

Υπηρεσία Τεχνολογικών και άλλων μέσων

Αν και είναι μια από τις Υπηρεσίες που θα δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον, έχει ήδη αρχίσει να εξοπλίζεται με τα ακουστικά συστήματα FM, τα οποία αγόρασε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για πιλοτική χρήση, μέσα στα πλαίσια της αναδόμησης της Σχολής.    περισσότερα…

Καθολικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης Βαρηκοΐας Νεογνών – η σημασία του για Έγκαιρη Παρέμβαση

Αυτό το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2004 σε όλα τα νεογνά μεταξύ της 3ης και 21ης μέρας μετά τη γέννηση και γίνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η δημιουργία Πολυθεματικής Ομάδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του Προγράμματος της Έγκαιρης Παρέμβασης.    περισσότερα...

Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης και Εκπαίδευσης

Αυτό το Πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί από το 1990, παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλες τις οικογένειες με κωφό παιδί ηλικίας 0-3 χρόνων σε παγκύπρια βάση και αμέσως μετά τη διάγνωση    περισσότερα…

Ψυχολογική Στήριξη στη Σχολή Κωφών

Οι Ψυχολόγοι της Σχολής στηρίζουν τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά στην αντιμετώπιση του προβλήματός τους και τους καθοδηγούν κατάλληλα. Μέσα από ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις, συνεντεύξεις, βιωματικά εργαστήρια ή άλλου είδους δράσεις βοηθούν στην ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων και στην καλλιέργεια των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ώστε να ενταχθούν σε άλλα κοινωνικά συστήματα εκτός του σχολείου.   περισσότερα…

Κοινωνική Στήριξη

Μια Κοινωνική Λειτουργός προσφέρει τις υπηρεσίες της για κοινωνική στήριξη, αλλά και για συντονισμό των Υπηρεσιών Διερμηνέων και Δια βίου Μάθησης και Κοινοτικής Προέκτασης.     περισσότερα…