• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9
  • img10

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΩΦΩΝ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Κ.Κ.)
Έτος ίδρυσης: 2004
Έδρα: Λευκωσία
Διεύθυνση:  Τ.Θ. 27775, Νέας Έγκωμης 4, 2433  Έγκωμη, Λευκωσία
                        
Email: cyprus.deaf.federation@gmail.com

Τα μέλη της Ο.Κ.Κ είναι:

Η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου ιδρύθηκε το 2004. Έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD) και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).
         

Η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου αποτελείται από 1000 περίπου άτομα από όλη την Κύπρο. Ένας από τους βασικούς ρόλους που επιτελεί είναι ο συντονισμός των προσπαθειών όλων των οργανώσεων Κωφών της Κύπρου με σκοπό τη διεξαγωγή πιο αποτελεσματικής έρευνας, καθώς και την προώθηση και σωστή επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι κωφοί και βαρήκοοι στην Κύπρο.
        

Η Σχολή Κωφών συνεργάστηκε στενά με την Ομοσπονδία Κωφών για την επίσημη αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας από τη Βουλή, για την επίσημη αναγνώριση του απολυτηρίου της Σχολής Κωφών ως ισότιμου της γενικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από πρωτοβουλία της Σχολής και για άλλα πολλά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, η Σχολή Κωφών έχει εξελιχθεί και αναβαθμιστεί στον τομέα της εκπαίδευσης και έχει προσλάβει μάλιστα δύο Διερμηνείς της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, αναγνωρισμένες από την Ομοσπονδία Κωφών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων / καθηγητών, γεγονός που  συντελεί στην ανάπτυξη της Κοινωνίας των Κωφών.

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ (Κ.Α.Ο.Κ.)
Έτος ίδρυσης: 1997
Έδρα: Λευκωσία
Διεύθυνση:  Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 43, 2414  Έγκωμη
                        Τ.θ.27880. 2343 Λευκωσία
ΤΗΛ - SMS: 99220353
ΤΗΛ: 22803125
ΦΑΞ: 22658044
Email:  cyprus@edso.eu

Τα μέλη της Κ.Α.Ο.Κ είναι:
• Αθλητική Ένωση Κωφών
• Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών
• Όμιλος Κωφών Λεμεσού
• .Όμιλος Κωφών Λάρνακας

Κυριότεροι σκοποί είναι:
1. Η παραγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού, του ανταγωνισμού και της ψυχαγωγίας μεταξύ των Κωφών.
2. Η  οργάνωση, διοίκηση, καθοδήγηση, διάδοση και ανάπτυξη των γενικών αθλημάτων για τους Κωφούς και Βαρήκοους.
3. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κωφών ατόμων από την οργανωμένη Πολιτεία και τους φορείς της που σχετίζονται με τις αθλητικές δραστηριότητες.
4. Η στενή συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με Σωματεία, Οργανώσεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Κωφών εντός και εκτός Κύπρου επί αθλητικών και κοινωνικών θεμάτων σχετιζομένων με τους Κωφούς.
5. Η συμμετοχή στους ετήσιους Διεθνείς Αγώνες Κωφών που διοργανώνονται από Διεθνείς Οργανισμούς Κωφών.

Η Κ.Α.Ο.Κ. είναι Μέλος των πιο κάτω:
• ICSD (International Committee of Sports for the Deaf - Διεθνής Αθλητική Επιτροπή Κωφών)
• EDSO (European Deaf Sport Organisation - Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αθλητισμού Κωφών),

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ (ΠΑ.Ο.Κ.)
Έτος ίδρυσης: 1990
Έδρα: Λευκωσία
Διεύθυνση:  Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 43, 2414  Έγκωμη
                        Τ.θ.21014. 1500 Λευκωσία
ΤΗΛ-SMS: 99529016
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 22356767
Email: paokdeaf@cytanet.com.cy

ΣΤΟΧΟΙ:
• Κοινωνική αποδοχή των Κωφών
• Παροχή ίσων ευκαιριών - ίσης μεταχείρισης στην εκπαίδευση, ενημέρωση, αθλητισμό και επαγγελματική αποκατάσταση

ΣΚΟΠΟΙ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Επιμόρφωση ενηλίκων Κωφών ( Η.Υ., Μαγειρική, Χορός, Νοηματική Γλώσσα)
• Επιστημονική έρευνα με στόχο την ενδυνάμωση των Κωφών
• Πολιτιστικές δραστηριοτήτων: Συγκρότημα Χορού
• Διοργάνωση τόμπολας μια φορά το μήνα
Η Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών είναι μέλος των πιο κάτω:
• Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου (Ο.Κ.Κ.)
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κύπρου (Κ.Α.Ο.Κ.)


ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΦΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Ο.Κ.Λ.)
Έτος ίδρυσης: 1995 
Έδρα: Λεμεσός
Διεύθυνση:  Μέτωνος 2, Ενορία Πέτρου και Παύλου, 3086 Λεμεσός, Τ.θ.56274, 3305 Λεμεσός
ΤΗΛ - SMS: 99258135
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 25388091
Email: omiloskofonlemesou@cytanet.com.cy

ΣΤΟΧΟΙ:
• Κοινωνική αποδοχή των Κωφών
• Παροχή ίσων ευκαιριών - ίσης μεταχείρισης στην εκπαίδευση, ενημέρωση, αθλητισμό και επαγγελματική αποκατάσταση

ΣΚΟΠΟΙ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Επιμόρφωση ενηλίκων Κωφών ( Η.Υ.,, Μαγειρική, Χορός, Νοηματική Γλώσσα)
• Επιστημονική έρευνα με στόχο την ενδυνάμωση των Κωφών
• Πολιτιστικές δραστηριοτήτων :Συγκρότημα Χορού

Ο Όμιλος Κωφών Λεμεσού είναι μέλος των πιο κάτω:
• Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου(Ο.Κ.Κ.)
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κύπρου (Κ.Α.Ο.Κ.)

 

 


ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΦΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Ο.Κ. Λ/ΚΑΣ)
Έτος ίδρυσης: 2001 
Έδρα: Λάρνακα
Διεύθυνση:  Χαρίτων 135, Οικισμός Ζήνωνας 604, Λάρνακα
                        Τ.θ.45074, 7110 Αραδίππου, Λάρνακα
ΤΗΛ - SMS: 97779884
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 24633082
Email: omiloskofonlarnaka@cytanet.com.cy

ΣΤΟΧΟΙ:
• Κοινωνική αποδοχή των Κωφών
• Παροχή ίσων ευκαιριών - ίσης μεταχείρισης στην εκπαίδευση, ενημέρωση, αθλητισμό και επαγγελματική αποκατάσταση
.
ΣΚΟΠΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Επιμόρφωση ενηλίκων Κωφών ( Η.Υ., Μαγειρική, Χορός, Νοηματική Γλώσσα)
• Πολιτιστικές δραστηριοτήτων :Συγκρότημα Χορού
• Διοργάνωση τόμπολας μια φορά το μήνα
• Αθλητικά: Ομάδα μίνι ποδοσφαίρου αντρών
• Θεατρική ομάδα

Ο Όμιλος Κωφών Λάρνακας είναι μέλος των πιο κάτω:
• Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου(Ο.Κ.Κ.)
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κύπρου (Κ.Α.Ο.Κ.)

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ (Α.Ε.Κ.)
Έτος ίδρυσης: 1966
Έδρα: Λευκωσία
Διεύθυνση:  Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 43, 2414  Έγκωμη, Τ.θ.27878. 2433 Λευκωσία
ΤΗΛ - SMS: 99350910
ΤΗΛ/ ΦΑΞ: 22592031
Email: aekdeaf1966cy@gmail


ΣΚΟΠΟΙ:
• Η προαγωγή του αθλητισμού και η ανάπτυξη αθλητικού πνεύματος μεταξύ των Κωφών
• Η ένταξη των Κωφών στο κοινωνικό σύνολο
• Η ανάπτυξη των σχέσεων με τους Κωφούς άλλων χωρών

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Ομάδες: Ποδοσφαίρου, Φούτσαλ , Μπόουλινγκ ,Καλαθόσφαιρας, Σκοποβολής

Η Αθλητική Ένωση Κωφών είναι μέλος της:
• Κυπριακής Αθλητικής Ομοσπονδίας Κύπρου (Κ.Α.Ο.Κ.)

 

 


ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Έτος ίδρυσης: 2010
Έδρα: Λευκωσία
Διεύθυνση:  Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 43, 2414  Έγκωμη
                     Τ.θ.17518. 2435 Έγκωμη, Λευκωσία
                     ΤΗΛ- SMS: 99092703
Email: ke.n.a.a.cy@gmail.com