• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9
  • img10

Προγράμματα εκτός Σχολής

Συμμετοχή σε κατασκηνώσεις
Ο θεσμός της κατασκήνωσης έχει επιδράσει καθοριστικά στη ζωή τόσο των κωφών / βαρήκοων ατόμων όσο και των ακουόντων, οι οποίοι όλοι μαζί έχουν μοιραστεί πολυσήμαντες εμπειρίες. Κατασκηνώσεις στον Πρόδρομο, την Πάφο, αλλά και στην Ελλάδα έχουν συντείνει μεταξύ άλλων στη δημιουργία φιλίας με άλλα παιδιά, στην κοινωνικοποίηση και στην ενδυνάμωση του εαυτού.     περισσότερα…

Η ένταξη των παιδιών με απώλεια ακοής στην Κύπρο
Για να πραγματοποιηθεί το όραμα της ένταξης των κωφών / βαρήκοων παιδιών στα γενικά σχολεία έχει διανυθεί μακρά πορεία. Ο τρόπος λειτουργίας της ένταξης ήταν πολυεπίπεδος, κάτι που διαπιστώνεται και από τις μαρτυρίες αποφοίτων.    περισσότερα…

Η φοίτηση των παιδιών με απώλεια ακοής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου
Τα κωφά / βαρήκοα παιδιά της Κύπρου έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.    περισσότερα…

Η Διά Βίου Μάθηση και Κοινοτική Προέκταση
Η Διά Βίου μάθηση είναι μια φιλοσοφία, βάσει της οποίας καλούνται να ζουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών με απώλεια ακοής, όπως εκπαιδευτικοί, γονείς και ενήλικες κωφοί.     περισσότερα…