• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9
  • img10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

COVID-19


Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τη Σχολή μας, έχει προσαρμόσει τα πληροφοριακά φιλμάκια για τον κορωνοϊό COVID-19 και για τις ανάγκες των ατόμων με απώλεια ακοής. Ευχαριστούμε θερμά το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την πρωτοβουλία του να συνδράμει στην ενημέρωση των ατόμων με απώλεια ακοής.