• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9
  • img10

Εκπαιδευτικά Προγράμματα εντός της Σχολής Κωφών

Βρεφοπαιδοκομικό Τμήμα

Το Βρεφοπαιδοκομικό Τμήμα λειτουργεί από το 2010 και αποτελείται από δύο υποτμήματα: το Βρεφικό Τμήμα, στο οποίο φοιτούν παιδιά ηλικίας 0-2 χρονών, και το Παιδοκομικό Τμήμα, στο οποίο φοιτούν παιδιά ηλικίας 2-4 χρονών. Αξιοσημείωτο ότι λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία η αντίστροφη ένταξη, δηλ. ακούοντα παιδιά φοιτούν με παιδιά με απώλεια ακοής, κάτι που βοηθά τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη και αλληλοαποδοχή από μικρή ηλικία και στην εξάλειψη προκαταλήψεων.  περισσότερα…

Προσχολική εκπαίδευση
Παιδιά με απώλεια ακοής, ηλικίας τριών χρονών και άνω, έχουν το δικαίωμα φοίτησης σε δημόσιο νηπιαγωγείο και παροχής στήριξης από ειδικό δάσκαλο κωφών και από λογοπαθολόγο. Στις εγκαταστάσεις της Σχολής στεγάζεται και το Α΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας κι έτσι δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να συνεκπαιδεύονται ευέλικτα με ακούοντα παιδιά.    περισσότερα…

Το Α΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας
Από το 1990 στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κωφών τμήματα του Νηπιαγωγείου λόγω των κενών αιθουσών που δημιουργήθηκαν με τη μαζική ένταξη κωφών και βαρήκοων παιδιών στα γενικά σχολεία. Παρά τη μη ύπαρξη κάποιας ιεραρχικής σχέσης ανάμεσα στη Σχολή και το Νηπιαγωγείο, εντούτοις παρατηρείται μια άψογη συνεργασία σε πολλούς τομείς.       περισσότερα…

Δημοτική Εκπαίδευση
Στους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης διδάσκεται η ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων του δημοτικού σχολείου, αλλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών και, παράλληλα με αυτή, το αναλυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης γλώσσας της Σχολής. Στην εκπαίδευσή τους χρησιμοποιείται η Νοηματική Γλώσσα, η διαθεματική προσέγγιση και η τεχνολογία (ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδραστικός πίνακας).                    περισσότερα…

Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Σχολή Κωφών
Στη διδασκαλία μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ακολουθείται η πολιτική της προσαρμογής και απλοποίησης της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος αναλόγως των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών. Παράλληλα, στο πρόγραμμα ενσωματώνονται θέματα της Κουλτούρας των Κωφών, αλλά και μαθήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως Γραφικές Τέχνες, Φωτογραφία κ.ά.           περισσότερα…

Αντίστροφη Ένταξη
Η αντίστροφη ένταξη –στην προκειμένη περίπτωση στη Σχολή Κωφών - είναι μια μορφή ένταξης, κατά την οποία ακούοντα παιδιά γενικών τάξεων επισκέπτονται τις ειδικές τάξεις της Σχολής μας και συνεκπαιδεύονται με τα κωφά / βαρήκοα άτομα συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.    περισσότερα…

Λογοθεραπεία στη Σχολή Κωφών
Η Λογοπαθολόγος της Σχολής Κωφών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ασχολείται ιδιαίτερα με την αξιολόγηση και ανάπτυξη της ακοής, κατανόησης, λόγου και ομιλίας και με προβλήματα κατάποσης. Παράλληλα, συμμετέχει σε πολυθεματικές συναντήσεις και σε εβδομαδιαίες ομάδες συντονισμού στο σχολείο με τους Ειδικούς που ασχολούνται ξεχωριστά με την κάθε περίπτωση παιδιού.                    περισσότερα…

Μουσική παιδεία και κώφωση – Νέες προοπτικές
Σύμφωνα με τα πορίσματα των επιστημονικών ερευνών για τα παιδιά που φέρουν κοχλιακό εμφύτευμα, φαίνεται ότι τα παιδιά συμμετέχουν σε όλες τις μουσικές δραστηριότητες, χορεύουν με συνοδεία μουσικής, αναγνωρίζουν ηχογραφημένη μουσική, έχουν προτιμήσεις σε είδη και στυλ μουσικής, παίζουν μουσικά όργανα, τραγουδούν και το μουσικό τους παιχνίδι παρουσιάζει τις τυπικές εξελικτικές μορφές οργάνωσης αυτού των ακουόντων παιδιών.                περισσότερα…