• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img7

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΦΩΝ

Η Συνεργατική Εταιρεία Κωφών ιδρύθηκε το 1960 στο Μόρφου με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της Σχολής Κωφών και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και στο εργατικό δυναμικό του τόπου.

Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Οι πρώτοι απόφοιτοι έκαναν χριστουγεννιάτικες κάρτες, «σκάλιζαν κολόκια», έκαναν κεντήματα, ύφαιναν κουρτίνες, κατασκεύαζαν σκαμνάκια και μικρά έπιπλα. Με την πάροδο του χρόνου η Εταιρεία αναπτυσσόταν ραγδαία, η πρόοδος ήταν σε όλους τους τομείς εμφανής, με αποτέλεσμα να γίνει ο πυρήνας για την αποκατάσταση και ευημερία των κωφών όπως αναφέρει ο κ. Βάσος Μερακλής διάδοχος του κ. Γ.Μάρκου και όλα τα κωφά άτομα, άνδρες και γυναίκες να απασχολούνται ικανοποιητικά.

Λόγω αύξησης των θέσεων εργασίας, η Εταιρεία προχώρησε με δικούς της πόρους στην ανέγερση νέου εργοστασίου στο χωριό Γερολάκκος. Το 1973 μεταστεγάστηκε στα σύγχρονα αυτά κτίρια.

Η Τουρκική Εισβολή όμως και ηκατάληψη του Γερολάκκου τους βρήκε όλους πρόσφυγες στην ελεύθερη Κύπρο. Σε μια τραγική περίοδο όπου το δράμα του Κυπριακού λαού ήταν μεγάλο, το δράμα των Κωφών ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Έπρεπε να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να σταθούν στα πόδια τους σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Με μικρή βοήθεια από το εξωτερικό και με δανεισμό προχώρησαν στην ανέγερση νέου εργοστασίου στη Μακεδονίτισσα. Σιγά- σιγά τα μέλη επέστρεψαν και εντάχθηκαν ξανά στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας.

Πέραν των 60 ατόμων απασχολούνταν με πλήρεις απολαβές, σε μια εποχή που υπήρχε τόσο μεγάλη ανάγκη για εργασία. Για μια 15ετία η Εταιρεία μεγαλούργησε. Σπίτια, εστιατόρια, ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα, εξοπλίζονταν με έπιπλα της εταιρείας ιδιαίτερα δε με σκαλιστά κυπριακά έπιπλα.

Με βοήθεια της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και μέσω της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 1992, άρχισε η ανέγερση του νέου εργοστασίου στη Βιομηχανική Ζώνη Κοκκινοτριμιθιάς. Το πρόγραμμα ήταν δικοινοτικό και με την περάτωση του προβλεπόταν η απασχόληση πέραν των 100 ατόμων και από τις δύο κοινότητες, κωφά άτομα και άτομα με άλλες αναπηρίες.

Το 1997 αποπερατώθηκε η ανέγερση του κτιρίου, η χρηματοδότηση όμως του τεχνικού εξοπλισμού δεν κατέστη δυνατή με αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην μπορέσει να μεταστεγασθεί στο νέο εργοστάσιο.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη οδήγησε στην αλλαγή του προγραμματισμού της εταιρείας. Μετά από σοβαρή μελέτη κρίθηκε ως πιο συμφέρουσα λύση η πώληση του νέου εργοστασίου με σκοπό την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας. Έτσι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η Κυπριακή Δημοκρατία αγόρασε το νέο εργοστάσιο για το ποσό των £970,000.

Σήμερα, δυστυχώς η Εταιρεία ακολούθησε τους γενικούς ρυθμούς ύφεσης στη χώρα μας και οδηγήθηκε σε συρρίκνωση. Αγωνίζεται όμως με την ελπίδα ότι θα κρατηθεί σε λειτουργία και θα επαναφέρει τους αρχικούς της ρυθμούς.