• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img7

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος γονέων παιδιών με απώλεια ακοής ιδρύθηκε επίσημα με την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών του το 1987. Απαρτίζεται από γονείς, συγγενείς και κηδεμόνες παιδιών με απώλεια ακοής.

Στόχοι του Συνδέσμου είναι:


• Η έρευνα και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών με απώλεια ακοής που αναφύονται.

• Η εκπαίδευση, η ευημερία, η κοινωνικοποίηση και η επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με απώλεια ακοής


• Διαφωτίζει το κοινό και συντονίζει δραστηριότητες σχετικά με τα άτομα με απώλεια ακοής.


• Διατυπώνει και υποβάλλει αιτήματα που σχετίζονται με αυτά τα παιδιά προς τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες για θέματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής που τα αφορούν.

 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 27984, 2414 Έγκωμη
Ιστοσελίδα: http://www.childhearingloss.org.cy
Επικοινωνία: Δημήτρης Παπαχριστοδούλου, Πρόεδρος (τηλ. 99 623365), Άντρη Κατσιάρτου, Γραμματέας (τηλ. 99 378122)