• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img7

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΩΦΩΝ (Ο.Φ.Κ)

Όμιλος Φίλων των Κωφών


Ο Όμιλος Φίλων των Κωφών είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας προς τους Κωφούς.

Ο ΟΦΚ ιδρύθηκε το 1980 στη Λευκωσία με Επαρχιακά Τμήματα στη Λάρνακα και στη Λεμεσό. Ο ΟΦΚ μεγαλούργησε για μια δεκαετία προσφέροντας βοήθεια στους Κωφούς της Κύπρου. Συμμετείχε σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Σχολής Κωφών και ενίσχυε με διάφορους τρόπους το έργο της. Μέλη του Ομίλου προσέφεραν εθελοντική εργασία, όπως διδασκαλία αγγλικής γλώσσας, θεάτρου – παντομίμας, προσκοπισμό – οδηγισμό κ.ά.

Γύρω στο 1990 σημειώθηκαν κοσμογονικές αλλαγές στην εκπαίδευση των Κωφών. Τα κωφά παιδιά εκπαιδεύονται πια στα σχολεία της γειτονιάς τους και η Σχολή Κωφών μετέφερε το περισσότερο έργο της εκτός των εγκαταστάσεών της. Ο ΟΦΚ αδρανοποιήθηκε για μια εικοσαετία. Το Μάιο του 2010, με πρωτοβουλία της Σχολής Κωφών και αρκετών εθελοντών, απέκτησε πάλι σάρκα και οστά.

Σκοπός του Ομίλου αποτελεί η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ευημερίας των κωφών γενικά, περιλαμβανομένης και της κοινωνικής προσαρμογής και επαγγελματικής αποκατάστασής τους. Μερικοί από τους στόχους του είναι:

          • Η μέριμνα για ενήλικες και γέροντες κωφούς.
          • Η προαγωγή μέτρων για εξάλειψη της προκατάληψης και συμπαράσταση της κοινωνίας προς τους κωφούς.
          • Η ενθάρρυνση ατόμων και ομάδων ή οργανώσεων για συνεργασία ή  προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας ή άλλου είδους βοήθειας προς τους κωφούς γενικά.

Υπεπιτροπές:
• Ευρωπαϊκών θεμάτων – Επαγγελματικής κατάρτισης και εργοδότησης
• Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εκδηλώσεων και Οικονομικών θεμάτων

Δραστηριότητες
• Εθελοντικές υπηρεσίες
          - Στο Βρεφοπαιδοκομικό Τμήμα της Σχολής Κωφών
          - Σε ακούοντα παιδιά κωφών γονέων
          - Σε ενήλικες κωφούς (Σεμινάρια ενημέρωσης και επαγγελματικής κατάρτισης)
          - Στη Σχολή Κωφών
• Καθιέρωση Βραβείου σε κωφό απόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία
• Οργάνωση Κατασκήνωσης για κωφούς / βαρήκοους νέους
• Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στο The Mall of Cyprus
• Οργάνωση εκδηλώσεων για οικονομική ενίσχυση του ΟΦΚ.
 

Εθελοντές προσφέρουν κατ’ οίκον βοήθεια σε ακούοντα παιδιά κωφών γονέων

 

Εθελοντικό μάθημα Μουσικής στο Βρεφοπαιδοκομικό Τμήμα της Σχολής Κωφών

 

 

Διεύθυνση: Μακεδονιτίσσης 21, 2417 Έγκωμη
Τ.Κ. 24738, 1303 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 22305422, 22305425
Φαξ: (+357) 22305423

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του ΟΦΚ, μπορούν να επικοινωνήσουν στα πιο πάνω τηλέφωνα.