• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7

Σεμινάρια/Συνέδρια

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Δηοτικής Εκπαίδευσης (Οκτώβριος 2017)
 
 
Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης (Σεπτέμβριος 2017)
 

                    - Θέκλα

                    - Νεόφυτος

                    - Μαρία

                    - Φίλιππος

 

Παγκύπριο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Κωφών, Χοιροκιτία 8/2/2017
 
Ημερίδα: Εκπαίδευση των Παιδιών με Απώλεια Ακοής (Οκτώβριος 2014)