• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img7

Εκπαιδευτικό Υλικό

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί με επαναληπτικές ασκήσεις που έχουν δοθεί στους μαθητές της Σχολής Κωφών.

 

Μάιος 2020

Μάρτιος - Απρίλιος 2020

 


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΟΙ