• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

 

Με την ίδρυση της Σχολής Κωφών το 1953 την ευθύνη για τη λειτουργία της ανέλαβε η Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον εκάστοτε Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε το 1956 με τριετή θητεία, η οποία ισχύει από τότε για όλα τα Διοικητικά Συμβούλια.

Γενική αρμοδιότητα για εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και μέριμνα για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για βελτίωση των συνθηκών φοίτησης, ευημερίας και αποκατάστασης των κωφών παιδιών, με την παροχή ιατρικής φροντίδας, καθώς και εξεύρεση πόρων για επίτευξη των πιο πάνω σκοπών. Το Συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει προς τον Υπουργό εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει η Σχολή.

Οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν μέχρι την ψήφισή του «περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμου του 1979 (47/1979)».

Μετά την ψήφιση του Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου του 1999 και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004, το Δ.Σ. της Σχολής ήταν ταυτόχρονα και το Δ.Σ του Ταμείου Ευημερίας. Μετά την ημερομηνία αυτή τα δύο σώματα διαχωρίζονται και το καθένα έχει τους δικούς του διακριτούς ρόλους.

Από τότε, το Δ.Σ. της Σχολής συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες κάθε δύο μήνες και επιλαμβάνεται θεμάτων των αρμοδιοτήτων του, δηλαδή της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης ενηλίκων κωφών, καθώς και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι' αυτούς. Συνεργάζεται αρμονικά και εποικοδομητικά τόσο με τη Σχολή Κωφών, όσο και με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής και με την Ομοσπονδία Κωφών.

Η συνεργασία του Συμβουλίου με τη Διεύθυνση της Σχολής απέδωσε πολλά. Μεταξύ αυτών είναι η αναγνώριση των απολυτηρίων της Σχολής Κωφών ως ισότιμα με τα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2005), το Καθολικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης Νεογνών (2005), την ψήφιση του «Περί Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμου (2006 και τροποποίησή του το 2008), την εφαρμογή του «Περί Προσλήψεως Ατόμων με Αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα νόμο» (2009), και την αναβίωση του Ομίλου Φίλων Κωφών (2010).

Παράλληλα με τα πιο πάνω, το Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση, στην προσπάθεια για αναδόμηση της Σχολής και την μετεξέλιξή της σε κέντρο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής στήριξης ατόμων με προβλήματα ακοής.

Για το σκοπό αυτό συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και κατάφερε ώστε το 2009 να κληθούν από το Υπουργείο του εμπειρογνώμονες από χώρες τις Ευρώπης, να μελετήσουν το θέμα και να κάνουν τις εισηγήσεις τους για την επίτευξη αυτού του μεγαλεπήβολου στόχου. Το Συμβούλιο συναντήθηκε με τους εμπειρογνώμονες και εξέθεσε της απόψεις του για το θέμα της αναδόμησης της Σχολής.

Το Συμβούλιο συνεργάστηκε με τη Σχολή και μέσα από συγκροτημένες ενέργειες πέτυχαν τη δημιουργία Βρεφοκομικού Σταθμού στη Σχολή Κωφών. Παράλληλα, μετά και από επαφές με τον Υπουργό Υγείας και υπηρεσιακούς παράγοντες, επιλύθηκε και το θέμα της επίσκεψης ενήλικα κωφού σε Κλινικό Ψυχολόγο, με τον καθορισμό συμφωνημένης και συγκεκριμένης διαδικασίας.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε τον Αύγουστο του 2011 με θητεία μέχρι τον Αύγουστο του 2014 και με πρόεδρο την κ. Έλση Χριστόφια και μέλη  την Αγγέλα Πουμπουρή, τον Τάσο Αναστασίου (Πρόεδρο Ομοσπονδίας Κωφών), τον Μάριο Τεμπριώτη (Γονιό) και Αντρέα Κανάρη.